CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích

Hoàng Đăng tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

2. Quy định cụ thể

2.1 Thu thập thông tin

– Khi khách hàng thực hiện giao dịch/ đăng ký mở tài khoản tại http://hoangdangtech.com khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết.

– Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đúng và luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.

2.2 Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và Hoàng Đăng, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Hoàng Đăng.

– Hoàng Đăng có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập , sử dụng trái phép thông tin khách hàng.

2.3/ Sử dụng thông tin khách hàng

Hoàng Đăng có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Giao hàng theo địa chỉ mà quý khách cung cấp.

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua website theo yêu cầu của quý khách.

– Sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookies nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng các dịch vụ của Hoàng Đăng.

3. Liên kết với website khác

– Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên http://hoangdangtech.com trên các website khác.

4. Chia sẻ thông tin khách hàng

– Hoàng Đăng cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

– Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.

– Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google (Ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng).

– Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

5. Sử dụng Cookie

– Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do Hoàng Đăng cung cấp, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

– Các chi tiết về cách khách hàng sử dụng dịch vụ của Hoàng Đăng chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.

– Địa chỉ giao thức Internet.

– Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.

– Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản của khách hàng

6. Làm cách nào để quản lý hoặc xóa thông tin về tôi?

– Chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập, sửa đổi, chuyển và xóa dữ liệu của mình thông qua tài khoản Facebook, Email

– Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cho đến khi không còn cần dữ liệu đó để cung cấp dịch vụ và Sản phẩm của Hoàng Đăng nữa hoặc cho đến khi tài khoản của bạn bị xóa, tùy trường hợp nào xảy ra trước. Chúng tôi sẽ quyết định việc này theo từng trường hợp, dựa trên những yếu tố như tính chất của dữ liệu, lý do thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như các nhu cầu lưu giữ vì mục đích vận hành hoặc pháp lý có liên quan. Ví dụ: khi tìm kiếm nội dung nào đó trên Hoàng Đăng, bạn có thể truy cập và xóa truy vấn đó khỏi lịch sử tìm kiếm bất cứ lúc nào, hoặc nhật ký ghi lại tìm kiếm đó sẽ bị tự động xóa sau 6 tháng. Nếu bạn gửi bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để xác minh tài khoản, chúng tôi sẽ xóa bản sao đó sau 30 ngày kể từ ngày xét duyệt, trừ khi có quy định khác.

– Khi bạn xóa tài khoản, chúng tôi sẽ xóa nội dung bạn đã đăng, chẳng hạn như những bình luận của bạn, sau đó bạn sẽ không thể khôi phục thông tin đó. Thông tin mà người khác chia sẻ về bạn không thuộc tài khoản của bạn và sẽ không bị xóa.

– Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email hoangdangtech@gmail.com.